Welkom op onze website!

Welkom op de website van SV Woenselse Boys, een Eindhovense voetbalvereniging die sinds 1929 actief is en samen met haar ruim 600 leden de gelegenheid biedt deel te nemen aan verschillende voetbalactiviteiten. SV Woenselse Boys kent een multiculturele samenstelling en daar zijn we trots op! We bieden voetbalmogelijkheden aan voor iedereen. Niet alleen talenten, maar ook hobbyisten kleuren onze vereniging. Samen met onze vrijwillige vakmensen kunt u deel uitmaken van onze fantastische vereniging.

We bestaan al een lange periode en hebben daarin veel ervaring opgedaan. En die ervaring gebruiken we vandaag de dag nog steeds. We streven er natuurlijk naar om, met onze spelers en hun begeleiders, op een zo hoog mogelijk niveau te presteren. Sociale contacten en gezelligheid, maar ook Normen & Waarden en  Fairplay & Sportiviteit, zijn sleutelwoorden binnen onze club. En met ruim 600 leden, verdeeld over de verschillende categorieën van Mini’s, Pupillen, Junioren, Senioren tot Veteranen bij het veldvoetbal en een afdeling Zaalvoetbal vertegenwoordigen wij die gezonde vereniging.

Wij nodigen u van harte uit om met ons kennis te maken!

jaarvergadering 2014

Geachte leden van sv Woenselse Boys, Op maandag 27 oktober a.s. hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op deze algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid van het seizoen juli 2013 - juni 2014. Zo wordt er verslag gedaan van de verschillende afdelingen zoals senioren, jeugd en zaalvoetbal. Met betrekking tot de financiŽn zal de penningmeester een financieel verslag voorleggen en zal hij de begroting van 2014-2015 presenteren. Daarnaast zijn er nog een aantal vaste agendapunten zoals verslag en verkiezing kascommissie en verkiezing bestuursleden. Voor de volledige agenda verwijs ik naar onze website en het clubblad. In de regel wordt de algemene ledenvergadering matig bezocht en dat is bijzonder spijtig, terwijl de algemene ledenvergadering toch het hoogste besluitorgaan van onze vereniging is. Hier kunnen leden hun stem laten horen en worden besluiten in meerderheid van stemmen aangenomen. Het bestuur hecht er waarde aan te willen weten wat er onder de leden leeft, welke ideeŽn ze hebben en gedachten er leven om onze vereniging nog sterker te maken. Namens het bestuur nodig ik jullie van harte uit om deze algemene ledenvergadering in grote getallen bij te wonen, zodat we in gezamenlijkheid kunnen beslissen over de toekomst van onze vereniging. Namens bestuur Sv Woenselse Boys Ton Everhartz Voorzitter

 
>