Contributie en Corona

Informatie over contributie in deze coronatijd

Nu de overheid de coronamaatregelen heeft verlengd, blijven ook sportverenigingen langer dicht. Mogen niet-sportende leden daarmee ook hun contributie stop zetten?

We zitten allemaal al weken in zelfisolatie. Als het goed is tenminste. De wekelijkse trip naar het sportveld lijkt een herinnering uit een ver verleden. Maar de maandelijkse contributie loopt gewoon door. Dat voelt in bepaalde gevallen wellicht wat scheef. Maar de meeste verenigingen zijn natuurlijk zwaar afhankelijk van de contributie van hun leden, om nog maar te zwijgen van de inkomsten uit de kantines.De meeste leden hebben hart voor hun vereniging en zullen niet zo snel stoppen met het betalen van contributie, wetende dat hun clubje anders in de problemen komt. Maar is het juridisch überhaupt haalbaar om als lid eenzijdig te besluiten geen contributie meer te betalen? Nee, zegt Marjo Vink van juridisch adviesbureau Legal Letters. ,,Menig lid denkt nu misschien dat de inning van contributie niet doorloopt of dat hij geld terug kan vorderen. Maar dat is niet zo. De inning van contributie bij de leden loopt gewoon door. Ook al is de sportclub dicht.”

Wanprestatie

De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. ,,Het is statutair vastgelegd dat je contributie moet betalen. Als lid van een vereniging, ben je akkoord gegaan met de statuten en ben je dus contributie verschuldigd.” Het maakt dan niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken, legt Vink uit. ,Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals bij een overeenkomst het geval is.

Belang

Het is van groot belang dat de vereniging, ook na deze periode, kan blijven bestaan. Een vereniging die gezond is en wil blijven, is afhankelijk van 3 belangrijke inkomstenbronnen

-Contributie van leden

-Kantine inkomsten

-Sponsorbijdragen

Met name de inkomsten uit kantine ligt al maanden stil, en ook diverse sponsoren kennen zware en onzekere tijden wat gevolgen heeft voor de betalingen aan de vereniging. Het moge duidelijk zijn dat contributie daarom, zeker op dit moment, de onmisbare bron van inkomsten is voor de vereniging.

Toch heeft het bestuur besloten de inning van de (1e) kwartaal incasso uit te stellen, totdat er meer duidelijkheid komt over hervatting van trainingen (senioren) en wedstrijden (senioren, jeugd en zaal). Mocht dit leiden tot afstel van deze (1e) kwartaal incasso (alleen in het geval dat er dit hele kwartaal, dus t/m maart niet getraind en gevoetbald kan worden) dan zal bij die leden die ons trouw zijn gebleven en de contributie voor een heel jaar betaald hebben, in het nieuwe seizoen een korting worden toegepast (dit betreft alleen spelende leden). Voor alle duidelijkheid; wanneer we DIT kwartaal weer het veld op mogen, zal de incasso alsnog plaatsvinden ! Helaas hebben enkele leden de contributie over het 4e kwartaal 2020 nog niet betaald en hebben niet gereageerd op verzoeken tot betaling over te gaan, dit kwartaal dient volledig betaald te zijn, alvorens weer kan worden getraind e/o gevoetbald.