corona en contributie

Wij ontvangen enkele vragen van onze leden over de contributie. Tot op heden loopt deze gewoon door. Onderstaand de (juridische) uitleg van de Belangen Organisatie Amateurvoetbalverenigingen.

Tja. Dan ligt je vereniging ineens stil. Geen activiteiten, geen vergaderingen, geen trainingen. Menig lid meent dan dat hij de contributie ook niet verschuldigd is of deze terug kan vorderen. Maar dat is niet zo. Lidmaatschap versus overeenkomst De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een stichting of een sportschool. Zij werken met een overeenkomst. Dan is het bepalend wat er in de overeenkomst staat en bestaan er wel wederkerige rechten en plichten.

Onze persoonlijke uitleg;  In tijd van crisis is alles anders en gaan dingen niet zoals wij met z’n allen zouden willen. Dat weet en voelt iedereen op dit moment. Hierdoor is er bij de meeste mensen ook begrip en saamhorigheid, we moeten het met z’n allen doen. Iedereen helpt mee om met z’n allen op de beste/juiste manier uit deze crisis te komen. Voetbal is op dit moment bijzaak. Toch moeten wij ook denken aan het gezonde voortbestaan van onze vereniging, zodat we hopelijk op niet al te lange termijn weer kunnen samenkomen op onze velden en in onze kantine. Dit leek zo gewoon, maar nu is de realiteit heel anders. De contributie loopt door, en niet alleen omdat we juridisch in ons recht staan om de contributie te innen, maar meer om ook als club levensvatbaar te blijven en U op termijn weer de ontspanning te kunnen en willen bieden die U van ons gewend bent. Momenteel zien wij alleen maar uitgaven en geen inkomsten. Wel hebben wij besloten om de kwartaal incasso (2e kwartaal) uit te stellen van 1e week april naar 1e week mei, hopelijk is er dan meer duidelijkheid over openstelling sportpark (zodat er evt weer getraind kan worden als voorbereiding op het nieuwe seizoen) en over het doorgaan van evt (jeugd)uittoernooien.

Ongetwijfeld zijn er onder onze leden en hun naasten ook mensen die vitale beroepen uitoefenen, zij die nu zo onmisbaar zijn en met veel kracht en inzet dit probleem aanpakken. Grote waardering en support voor hen. We leven ook mee met onze sponsoren, zij die zo belangrijk zijn voor de ondersteuning aan onze club verkeren in moeilijke en onzekere tijden en we wensen hun alle kracht en sterkte toe. Wij wensen U allen veel gezondheid toe en neem de regels serieus, alleen dan pakken we dit grote, bizarre probleem aan. MET Z’N ALLEN !