De beste wensen

Het bestuur van Woenselse Boys wenst al onze leden, sponsoren en eenieder die onze club een warm hart toedraagt alle goeds voor 2020. Graag zien wij U op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 4 januari (zie aankondiging op deze site).