Kandidaat voorzitter

Na een zoektocht van 2 jaar is het bestuur verheugd te kunnen melden dat in de persoon van Frank van Campfort een kandidaat voor het voorzitterschap van onze vereniging is gevonden. Na een tweetal prettige en constructieve gesprekken met een aantal bestuursleden en het bijwonen van een bestuursvergadering heeft Frank besloten zich kandidaat de stellen voor deze functie. Door zijn inzet en betrokkenheid in het verleden  bij andere verenigingen brengt Frank al de nodige ervaringen met zich mee. Helaas zorgen de huidige coronaregels ervoor dat U Frank voorlopig niet kunt tegenkomen in onze kantine, maar wellicht wel op ons sportpark. Uiteraard zal de benoeming pas kunnen plaatsvinden op de eerstkomende jaarvergadering welke o.v.b. gepland staat voor maandag 23 november, 19.30uur. In aanloop daarop wensen wij Frank alvast een prettige tijd toe bij onze vereniging.