INCASSO CONTRIBUTIE

De incasso voor de contributie van het 2e kwartaal zal in de 1e week van april plaatsvinden. Gelieve hier rekening mee te houden.