Leden-Wijzigingen

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021. Met name de wijzigingen in ons ledenbestand, zoals elk jaar zullen er weer spelers vertrekken en nieuwe spelers bijkomen. Doordat de huidige voetbalcompetitie is gestopt beginnen deze wijzigingen dit jaar eerder als voorheen. Wij verzoeken de leden om wijzigingen in e-mailadres, woonadres e/o telefoonnummers schriftelijk tijdig door te geven via woenselseboys@upcmail.nl. Voor uitschrijven als lid alsmede aanmelden nieuwe leden verwijzen wij voor verdere info op deze website naar “inschrijven en contributie”. Bij niet tijdig afmelden blijft U contributie verschuldigd aan de vereniging c.q. KNVB. De KNVB heeft besloten om de termijn van overschrijven niet te wijzigen/verlengen, de periode blijft dus van 1 mei t/m 14 juni. Omdat er nu niet meer gevoetbald wordt kunnen overschrijvingsverzoeken nu reeds worden ingediend.