Nieuw kantinebeheer gezocht

-Na vele jaren inzet en trouwe dienstverlening voor onze leden en gasten hebben Annelies en Nico Krooswijk het bestuur laten weten na het volgende seizoen (2020-2021) te zullen gaan stoppen als kantinebeheerder(s). Mocht U informatie wensen over deze functie kunt U zich wenden tot onze penningmeester/voorzitter a.i. Rob Retel. Uiteraard komen wij in een later stadium terug op het afscheid van Annelies en Nico.