Van de bestuurstafel………

-Op verzoek van Woenselse Boys zijn onze parkeervakken beter zichtbaar gemaakt doordat er nieuwe witte stenen zijn aangebracht, hopelijk parkeren we nu ook BINNEN de vakken !

-Op korte termijn zullen onze krukken in de kantine worden vervangen door nieuwe krukken, wij gaan er vanuit dat U daar net zo netjes mee omgaat als voorheen

-Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Danielle Pelt als jeugdvoorzitter, zij blijft wel actief voor de jeugdafdeling als lid van de jubileumcommissie. Uiteraard zijn/gaan we op zoek naar een geschikte nieuwe jeugdvoorzitter als opvolger van Danielle.

-Zoals op de jaarvergadering is aangekondigd gaan we per 1 januari a.s. de contributie verhogen. De nieuwe bedragen vind je terug op deze website (onder “inschrijven/contributie”). Leden welke de contributie per kwartaal per incasso betalen hoeven zelf niets te ondernemen, de┬ábedragen worden per 1 januari door ons gewijzigd. Leden welke de contributie reeds per incasso per jaar betaald hebben krijgen in de loop van januari een eenmalige incasso van de verhoging van een half jaar. Leden welke niet per incasso betalen worden persoonlijk aangeschreven.

-Door prijsverhogingen van onze leveranciers (ivm gewijzigde btw tarieven) zullen wij de kantineprijzen met ingang van 1 januari a.s. gaan aanpassen.