Convenant

Convenant Normen en Waarden op en rond het Voetbalveld

Voetballen doen we voor ons plezier. Veel van wat er op of rond de velden gebeurt heeft met emoties te maken en dan kan er ook iets fout gaan. De Eindhovense voetbalverenigingen, in samenwerking met de Eindhovense Sportraad, de KNVB en de gemeente Eindhoven, willen door middel van dit convenant een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking. Daarnaast willen we de boodschap uitdragen dat sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder een geweldige activiteit is.
Partijen spreken daarbij af dat:
 1. Partijen beschikken ieder over een eigen Normen & Waarden – beleid.
 2. Het uitgangspunt van ieders Normen & Waarden-beleid is het op een plezierige
 3. manier bedrijven en beleven van de voetbalsport.
 4. Normen & Waarden-beleid dient minimaal in te houden:
a. Betrekking hebben op alle zaken op en rond het voetbalveld.
b. De kernwaarden die we noemen: de “Eindhovense Norm”:
 • Respect voor je omgeving
 • Voetbal is plezier
 • De scheidsrechter is de baas
 • Onder 18 jaar geen alcohol
 • Geweld accepteren we niet
 1. Op iedere overtreding staat een sanctie.
 2. Normen & Waarden-beleid heeft betrekking op alle leden van de vereniging en
 3. alle bezoekers van het sportpark en de op het sportpark gelegen bebouwing.
 4. Alle in het Normen & Waarden-beleid beschreven misdragingen kennen een
 5. sanctie.
 6. Betrokken partijen informeren elkaar binnen een redelijke termijn in
 7. voorkomende gevallen zoals beschreven in het Normen & Waarden-beleid.
 8. Om het (jeugd)voetbal veiliger te maken gaan de Eindhovense voetbalverenigingen deelnemen aan RESPECT12
 9. Betrokken partijen verklaren zich te houden aan de “Afspraken betreffende overnemen spelers gedurende seizoen”
 10. Ter ondersteuning van de gezamenlijke aanpak zal voor op iedere sportpark van iedere deelnemende voetbalvereniging een bord geplaatst worden waarop de
 11. “Eindhovense Norm” vermeld staat.
 
Aldus opgemaakt te Eindhoven, d.d. 2 december 2013
Namens de Eindhovense voetbalverenigingen:
s.v. Unitas ’59-v.v. Gestel-FC Eindhoven av-PSV/av-v.v. Acht-s.v. Tivoli-
Nieuw Woensel-v.v. RPC-s.v. Woenselse Boys-RKVV Brabantia
vv Tongelre-v.v. DBS
Namens de gemeente Eindhoven: wethouder Joost Helms
Namens de Eindhovense Sportraad; Alger Vissers

Namens de KNVB; Roland Janssen

Bijlage 1: Afspraken betreffende overnemen spelers gedurende seizoen

(Behorende bij convenant Normen en Waarden d.d. 2 december 2013)