Camera toezicht

Helaas zijn we de afgelopen weken geconfronteerd met personen die, ondanks de gesloten poorten, toch het sportpark betreden. Het is niet bij voetballen gebleven want naast veel zwerfvuil was er ook vandalisme, o.a. aan onze tribune. Hierover is intensief overleg gevoerd met de Gemeente, Jeugdwerk en de politie. Afspraak is dat er extra controle-rondes worden uitgevoerd door politie en handhaving en dat de Gemeente op korte termijn camera’s gaat plaatsen. En ook al ben je lid van een vereniging op ons sportpark, gesloten poorten wil zeggen GEEN TOEGANG.