contributie-achterstand is NIET voetballen

Helaas sluiten enkele leden dit seizoen af met een achterstand in de contributie-betalingen. Ondanks diverse schriftelijke verzoeken om te betalen hebben zij nog steeds een contributie-achterstand. Er is daarom dan ook besloten om deze spelers NIET in te delen voor het nieuwe seizoen en de KNVB hiervan op de hoogte te brengen (spelerspas is/wordt geblokkeerd).  Ook de elftalleiders zullen hiervan in kennis worden gesteld. Dit betreft alle leden, zowel jeugd als senioren en zowel veld- als zaalvoetbal. Bij uitblijven van de betalingen zullen wij deze leden in overleg met de KNVB, uitschrijven. Zoals bekend zijn wij de leden tegemoet gekomen in dit coronajaar door de contributie over het 1e kwartaal niet te innen en de leden welke per jaar betalen een korting te geven op het nieuwe jaarbedrag (mits zij lid zijn gebleven).