Contributie betaald ??

Begin juli heeft de incasso plaatsgevonden voor het 3e kwartaal 2023, begin augustus is de incasso uitgevoerd voor die leden die de contributie per jaar betalen. Als de incasso niet is uitgevoerd ontvangen betreffende leden een brief om de contributie (inclusief administratiekosten) alsnog zelf over te maken, Wanneer hier geen tijdig gevolg aan wordt gegeven worden spelerspassen geblokkeerd en is deelname aan beker- en competitiewedstrijden niet mogelijk. Dit betreft zowel jeugd- als senioren en zowel veld- als zaalvoetbal. Elftalleiders worden hiervan in kennis gesteld. Laat het niet zover komen en zorg dat U erbij bent aan de start van het nieuwe seizoen 23-24.