Contributie en Corona

SV WOENSELSE BOYS KOMT HAAR LEDEN TEGEMOET: CORONA EN CONTRIBUTIE

Corona heeft een grote impact op ons allemaal, dus ook op onze vereniging. Onze senioren voetballen al geruime tijd niet, terwijl onze jeugd nog wel traint, maar ook geen competitiewedstrijden speelt. En het eind is helaas nog niet in zicht. Het bestuur van Woenselse Boys is verheugd te kunnen constateren dat verreweg de meeste leden de club trouw zijn gebleven en de verschuldigde contributie netjes en op tijd betalen. Het zegt iets over de sfeer en betrokkenheid binnen onze vereniging; iets om werkelijk trots en dankbaar voor te zijn!

Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen: men is juridisch gezien cq de statuten ook verplicht de contributie te blijven betalen. De contributieplicht voor leden blijft bestaan, ook al is er (door overmacht) geen voetbalaanbod. Anders gezegd, het lidmaatschap van een voetbalvereniging brengt automatisch een verplichting tot contributiebetaling met zich mee, of er nu gevoetbald wordt of niet.

Gebaar naar de leden toe

Desondanks wil het bestuur naar haar spelende leden toe een gebaar maken in het besef dat het geduld van onze leden door de coronamaatregelen danig op de proef wordt gesteld. Dit door middel van de volgende aanpassingen:

Aanpassing contributieverplichtingen over eerste kwartaal 2021:

  1. De contributieverplichtingen over het jaar 2020 blijven volledig overeind
  2. Géén automatische incasso voor alle spelende leden van de periode januari, februari en maart 2021 (eerste kwartaal 2021)
  3. De spelende leden die reeds voor betaling van het gehele jaarbedrag hebben zorggedragen, ontvangen – mits ze nog lid zijn – een korting van 25 procent op het jaarbedrag van seizoen 2021-2022
  4. Deze aanpassingen gelden voor zowel veld- als zaalvoetbal en gelden voor zowel de jeugd als de senioren en zijn eenmalig
  5. Ingaande het tweede kwartaal (dus vanaf 1 april aanstaande) dient de contributiebetaling hervat te worden en die wordt vanaf dan ook weer geïnd.
  6. Vrijwillige betaling van de contributie over het eerste kwartaal van dit jaar is natuurlijk wél mogelijk. Zoals gezegd, betreft het hier een flinke financiële aderlating en leden die de club financieel willen steunen door vrijwillig tóch de contributie voor januari, februari en maart 2021 te betalen, kunnen dat natuurlijk doen door overmaken van het bedrag naar rekening NL78ABNA0527188433 tnv Woenselse Boys.

Tot slot: corona bezorgt veel verenigingen financieel lastige tijden (denk vooral aan gebrek aan inkomsten uit de kantine en sponsoring) en daarom is het voor de meeste clubs ook niet mogelijk om contributie kwijt te schelden. Maar Woenselse Boys is financieel gezond en hoewel het hier inderdaad om een flinke financiële aderlating gaat, wil het bestuur toch blijk geven van haar dankbaarheid voor de trouw van haar leden en dan niet alleen met woorden, maar ook financieel.

We hopen op versoepeling van de maatregelen over een aantal weken, al is het stapsgewijs, en dat we elkaar binnenkort weer zien en spreken op het sportveld en/of in onze kantine.

Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Het bestuur