Contributie wijziging 1juli 2024

Per 1 juli 2024 wijzigen enkele contributiebedragen. Onze laatste contributieverhoging heeft plaatsgevonden op 1 juli 2019. Het betalen per jaar blijft goedkoper als betalen per kwartaal.

Ingaande het nieuwe seizoen (2024-2025) dus per 1 juli 2024 komt er een wijziging in de contributiebedragen voor de pupillen. Vanaf het nieuwe seizoen hanteren we dezelfde contributiebedragen voor de gehele jeugdafdeling ongeacht de leeftijd. Uitzondering hierop zijn de mini’s, hier komt geen wijziging. Dit zal dus voor de junioren geen wijziging betekenen, voor de pupillen wijzigen de bedragen als volgt;

Pupillen kwartaal oud E 30,00, kwartaal nieuw E 35,00, jaar oud E 100,00, jaar nieuw E 120,00

Voor alle andere leeftijdsgroepen zal eveneens per 1 juli een contributiewijziging worden doorgevoerd, zie onderstaand schema

Senioren kwartaal oud E 40,00, kwartaal nieuw E 45,00, jaar oud E 140,00, jaar nieuw E 160,00

Zaal kwartaal oud E 35,00, kwartaal nieuw E 40,00, jaar oud E 120,00, jaar nieuw E 140,00

Leden welke de contributie middels automatische incasso betalen hoeven zelf geen aktie te ondernemen.