Info van de vertrouwens contactpersoon

(english version below)

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de afgelopen weken er veel aandacht in het nieuws is voor grensoverschrijdend gedrag van met name mensen in een machtspositie. Ook de voetbalwereld is hier niet aan ontkomen. Keer op keer blijkt dat gedrag getolereerd wordt en dat slachtoffers het lastig vinden om dit gedrag te melden.

Bij de Woenselse Boys hebben we een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan. We willen dat iedereen kan genieten van het voetballen zonder last te hebben van ongewenst gedrag van anderen. Mede daarom, hebben we vorig jaar twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld waar grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk gemeld kan worden. Dit zijn Maarten en Nicole van Gestel.

Mocht je te maken hebben met ongewenst gedrag, of je wil graag een keer ruggespraak over een bepaalde situatie, dan willen we je aanmoedigen om contact op te nemen met de VCP. Dan kunnen we als club maatregelen nemen om een nog veiligere omgeving te zijn voor iedereen.

Meer informatie en de contactgegevens zijn te vinden op onze website: https://www.woenselseboys.net/nieuw/info-vertrouwenspersoon/

You probably have not missed the news in the past weeks about unnacceptable behavior of powerful people in television and sports. Unfortunately, our soccer world is not excempt from this behavior. Time and time again, it seems that this behavior is tolerated and that victims find it very difficutl to report such behavior.

At Woenselse Boys we value a safe sport environment. We want everyone to enjoy the game of soccer without having to fear unacceptable behavior from others. This is one of the reasons why we set up two confidential contact persons (Dutch: VCP) as part of our club where this sort of behavior can be reported confidentially. These are Maarten and Nicole van Gestel.

If you experience unacceptable behavior at Woenselse Boys, or you would like to talk about a certain situation you experience, we want to encourage you to contact our VCPs. This will enable us as club to take measures to create an even safer environment for everyone.

More information about the VCP and the contact information can be found on our website:
https://www.woenselseboys.net/nieuw/info-vertrouwenspersoon/