Info voor jeugdkader

MEDEDELNGEN VOOR JEUGDTRAINERS EN JEUGDLEIDERS WOENSELSE BOYS

Zoals alle voetbalverenigingen wordt ook Woenselse Boys zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Hoe van de nood een deugd maken? Het bestuur doet er alles aan om de coronatijd goed te benutten met name ook in organisatorisch opzicht, met name bij de jeugd. Zo is inmiddels de jeugdcommissie versterkt door benoeming van Johnny Duisters als jeugdvoorzitter, terwijl de individuele leden van de jeugdcommissie hebben ingestemd met het op zich nemen van meer jeugdtaken. Ook is de organisatorische slagkracht toegenomen door het in het leven roepen van een technische commissie. Deze commissie bestaat uit Peter Geurts (hoofdtrainer), Nicky Krooswijk (trainer 2e elftal), Ronnie Weststeijn (mini’s), Marc Koolen (hoofd opleidingen), Mo Mazrouai (jeugdtrainer) en ondergetekende als voorzitter. Indien er bij de jeugdtrainers animo is om ook deel uit te gaan maken van deze commissie kan men zich melden bij Frank van Campfort (voorzitter). De technische commissie gaat het nieuwe door het Hoofdbestuur goedgekeurd Technisch Plan uitrollen en is verantwoordelijk voor het technisch beleid betreffende het eerste elftal, het tweede én de jeugdteams. De bedoeling is om met gericht beleid de voetbalopleiding bij Woenselse Boys de komende 5 jaar stapsgewijs naar een hoger plan te tillen. Dit o.a. door het daar waar zinvol verhogen van het niveau van de trainingen, de coaching, het verbeteren van de samenwerking tussen de trainers onderling, het geven van technische informatiebijeenkomsten voor trainers en leiders in de kantine, het geven van demonstratietrainingen, het monitoren van de ontwikkeling van de spelers, het in het leven roepen van de Voetbalacademie etc. etc. In dit proces van verbetering van de opleiding is het zaak dat de (familiaire) sfeer binnen de vereniging behouden blijft. (NB: het technisch plan wordt uitgelegd op de eerste informatie/kantinebijeenkomst zodra de coronamaatregelen dit toelaten!)

Binnen de technische commissie hebben Mo en Nicky de taak op zich genomen om gedegen en objectief naar de jeugdopleiding te gaan kijken en te bezien waar we nu staan: wat gaat er bij onze jeugdteams goed en welke zaken kunnen beter? Zij maken daarover een inventarisatierapport, met verbetervoorstellen dat in beginsel op 1 juli 2021 gereed is (tenzij corona roet in het eten gooit). Dit rapport wordt dan besproken in de TC. Het is zaak dat Nicky en Mo met hun rapport toewerken naar een nul moment, welk moment ingaat begin volgend seizoen, vanaf dan worden de verbeteringen geïmplementeerd. 

Tot slot nog een woordje over het opstarten van de Voetbalacademie: op het moment van schrijven van dit artikel zijn er al 33 inschrijvingen, kortom het loopt storm voor deze kosteloze extra techniektraining voor onze jeugdspelertjes (van 6 t/m 13) en dan merken we op dat er de laatste paar weken door de sneeuw (en corona) geen trainingen of wedstrijden zijn geweest. Deze Voetbalacademie wordt gedragen door veel jeugdtrainers van de Woenselse Boys, maar door eerste en tweede elftalspelers. Kortom, het enthousiasme en betrokkenheid zijn groot, maar dat is typisch iets dat bij de Woenselse Boys hoort.

Mochten er over bovenstaande vragen of opmerkingen zijn schroom niet om ondergetekende te bellen/benaderen.

Namens de technische commissie

Frank van Campfort

Voorzitter