jaarvergadering 25 oktober a.s.

Op MAANDAG 25 OKTOBER a.s. zal de jaarvergadering van onze vereniging plaatsvinden. Vorig jaar moest dit nog on-line, nu hopen we u weer in onze kantine te mogen ontvangen

AGENDA JAARVERGADERING

SV WOENSELSE BOYS

Maandag 25 oktober 2021                                                                                                    Aanvang:  19.30uur

 1. Opening
 2. Verslag van de vorige vergadering
 3. Verslagen van de verschillende afdelingen
 • Senioren incl Veteranen
 • Jeugd incl Mini’s
 • Zaalvoetbal
 1. Financieel verslag
 2. Begroting 2021/2022
 3. Verslag kascommissie
 4. Verkiezing kascommissie
 5. Vrijwilligers participatie
 6. Rondvraag
 7. Beantwoording rondvraag (indien mogelijk)
 8. Sluiting

Wij roepen alle stemgerechtigde leden op deze vergadering bij te wonen.  Ongeacht het aantal aanwezige leden zal deze vergadering ALTIJD doorgang vinden !

Indien U vooraf inzage wilt in de jaarstukken is dit mogelijk op woensdag 20 oktober, hiervoor kunt U een afspraak maken via j.duisters15@upcmail.nl