van de bestuurstafel

Het ongewoon voetbalseizoen is ten einde. Door de coronamaatregelen werd er al vroegtijdig gestopt met de lopende competities bij jeugd, senioren en zaalvoetbal. Trainen mocht nog wel, zij het met beperkingen. Deze weken staan vooral in het teken van voorbereiden op het nieuwe seizoen. Elftalindelingen zijn gemaakt, nieuwe leden zijn ingeschreven en van sommige leden namen we afscheid. Veld- en kleedkamerindelingen zijn besproken met de overige verenigingen op ons sportpark. Kortom achter de schermen is en wordt er druk gewerkt zodat we klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Enkele belangrijke zaken voor U op een rijtje;

-tot 8 augustus is het sportpark voor alle woenselse boys leden gesloten, dit in verband met onderhoud van de velden, wanneer de trainingen weer worden opgestart is inmiddels bekend bij de leiders van de elftallen

-per 1 augustus is ons kantine-assortiment aangepast, alsmede zijn er enkele prijswijzigingen doorgevoerd

-we gaan het nieuwe seizoen werken met een volledig geautomatiseerd kassasysteem in onze kantine, het betalen met pin wordt uitgebreid en er komen club-cards waarmee je kunt betalen (zowel individueel als per team mogelijk)

-per 1 juli is er statiegeld op de plastic petflesjes (b.v. sportdranken), we gaan dit als vereniging niet rekenen en niet verrekenen, er zal een donatiebak komen waar de flessen in kunnen en waarmee we gaan sparen voor b.v. nieuwe ballen

-tot slot willen we iedereen die onze club trouw is gebleven in dit moeilijke jaar bedanken, zowel spelers, vrijwilligers als sponsoren en we wensen eenieder mooie zomermaanden toe en hopen U gezond terug te zien in het nieuwe seizoen