vrijwilligerscommissie

Nieuwe vrijwilligerscommissie bij SV Woenselse Boys

Iedere (voetbal) vereniging drijft op vrijwilligers. Of het nou gaat om scheidsrechters, vlaggers, leiders, trainers, bestuursleden, commissieleden, terreinbeheer, leden die activiteiten organiseren etc. etc., noem maar op: er is altijd een tekort aan. Vaak is het ook zo dat een aantal vrijwilligers overbelast zijn, met alle risico’s van dien. Wil de vereniging goed blijven functioneren dan is het zaak om ook op dit punt beleid te ontwikkelen.

Het doet ons daarom deugd dat we nu een vrijwilligerscommissie in het leven hebben kunnen roepen. Deze commissie bestaat uit: Rini Swinkels, Richard van Uden, Caroline de Lepper en Joost Genders en gaat een actief beleid op vrijwilligersgebied ontwikkelen. Laatstgenoemde gaat het een en ander op vrijwilligersgebied bij SV Woenselse Boys coördineren. Ondergetekende zal de commissie voorzitten.

Het bestuur wenst de commissieleden veel succes en vertrouwt op een vruchtbare samenwerking.

Namens het bestuur

Frank van Campfort

Voorzitter SV Woenselse Boys