Vrijwilligersparticipatie ook bij Woenselse Boys

INVOEREN VAN VRIJWILLGERSPARTICIPATIE BIJ SV WOENSELSE BOYS VOOR NIEUWE LEDEN EN BESTAANDE LEDEN ONONTKOOMBAAR

Er zijn niet veel verenigingen die 100 jaar bestaan, maar voor Woenselse Boys duurt dat niet lang meer: onze club bestaat bijna een eeuw en is succesvol, maar wil dit zo blijven dan is het noodzakelijk dat haar leden en/of betrokken ouders zich actief inzetten binnen onze vereniging al is het maar een beetje, vele handen maken immers licht werk.

Of te wel, zonder voldoende vrijwilligers geen Woenselse Boys. Veel voetbalverenigingen – zo ook onze vereniging – kampen met een chronisch tekort aan vrijwilligers. Vrijblijvende oproepen om vacatures in te vullen, hebben nagenoeg geen resultaat, zo blijkt helaas al vele jaren: diverse openstaande functies staan al heel lang open, waardoor er steeds meer druk op de huidige clubfunctionarissen komt en waardoor escalatie op de loer ligt. De vereniging is van de leden en bestaat dankzij de leden. De praktijk leert dat te vaak bij leden de gedachte rijst: “wat kan de club voor mij betekenen?”, in plaats van “wat kan ik voor de club betekenen?”.

Het bestuur heeft dit onderwerp tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering uitgebreid behandeld en aangekondigd dat het beperkt inschakelen van leden voor clubtaken onontkoombaar is om de vereniging naar behoren te laten draaien. De komende periode zal een en ander in gang worden gezet, waarbij een goede en duidelijke communicatie hoog in het vaandel zal staan.

Het bestuur