Woenselse Boys en TAAKI

SV Woenselse Boys zoekt veel vrijwilligers en start samen met de Gemeente Eindhoven het vrijwilligersproject Taaki

Het hoofdbestuur heeft onlangs haar akkoord gegeven aan het op initiatief van de Gemeente Eindhoven gestarte vrijwilligersproject Taaki. Onze vereniging tracht al jaren vrijwilligers te vinden om de bestaande vacatures op te vullen, echter zonder al te veel resultaat. Het genoemde vrijwilligersproject Taaki moet hier uitkomst gaan bieden.

Rini Swinkels (jeugdsecretaris) en Frank van Campfort (voorzitter) doen daarom mee aan de 4 workshopavonden die deel uitmaken van de cursus: ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. Daarbij wordt de tool Taakie ingezet, als digitale assistent vrijwilligerszaken. Centraal staat het werven van vrijwilligers voor onze vereniging. De cursus, die in totaal vier maanden duurt, garandeert onze vereniging een flinke aanwas van vrijwilligers althans dat is de bedoeling.

Wij zijn enthousiast en willen jullie de komende periode blijven informeren over deze aanpak. Belangrijk is dat  het draagvlak voor dit project zo groot mogelijk is en dat zoveel mogelijk leden/ouders/leiders/trainers etc. etc. de noodzaak inzien om het vrijwilligerstekort zo snel mogelijk in te vullen. Nu is het immers zo dat onze vereniging “draaiende” wordt gehouden door veel te weinig mensen.

Kort gezegd komt de aanpak er op neer dat:

▪  Wij alle bestaande vrijwilligerstaken in beeld brengen en een lijst maken van taken waarvoor wij nog vrijwilligers kunnen gebruiken

▪  We het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging bijzonder waarderen

▪  Het gebruik van Taakie door middel van een campagne onder de aandacht van   leden wordt gebracht met als doel dat zoveel mogelijk leden/ouders de Taakie-vragenlijst invullen.

▪  We met Taakie matches gaan maken tussen vacatures en geïnteresseerde leden.

▪  We structureel vrijwilligersbeleid ontwikkelen.

Wij verwachten dat wij met deze gestructureerde aanpak, met meer vrijwilligers, een nog bruisender vereniging tot stand brengen. Bij andere verenigingen heeft deze methode prima resultaten geboekt, dus dat moet bij onze vereniging zeker ook lukken!

Met sportieve groeten,

Frank van Campfort

Voorzitter SV Woenselse Boys