Woenselse Boys op zoek naar nieuwe hoofdtrainer 2022-2023

In goed overleg hebben Woenselse Boys en Peter Geurts besloten om einde van dit seizoen

uit elkaar te gaan. Na een periode van 4 seizoenen, waarbij de laatste jaren door covid

niet gesproken kan worden over een normaal verlopen seizoen, is de club op zoek naar

een nieuwe hoofdtrainer. Er wordt teruggekeken op een prettige en constructieve

samenwerking waarbij zeker ook de inbreng van Peter Geurts voor het technisch

beleidsplan niet wordt onderschat en waardering zeker op z’n plaats is.

We wensen Peter nog veel sportief succes gedurende dit seizoen en in de verdere toekomst

Woenselse Boys gaat op zoek naar een geschikte opvolger, geïnteresseerden

kunnen contact opnemen middels woenselseboys@upcmail.nl