Veelgestelde vragen

Teamsportkleding

Zoals de meeste van onze leden bekend is, heeft SV Woenselse Boys een sponsorovereenkomst gesloten met Hummel en Akwi Sport. Hierin zijn we overeengekomen dat onze teams teamkleding dragen van Hummel en dat die kleding wordt geleverd door Akwi Sport. Een afspraak die wij ook graag willen nakomen, omdat de vereniging hiermee het meest gebaat is! Het is gebleken dat de spelregels rond de aankoop van teamkleding niet (meer) bij iedereen bekend zijn. Daarom brengt het bestuur de lopende afspraken hierbij opnieuw onder de aandacht. Als uw team een aanbod krijgt om te worden voorzien van wedstrijdkleding, trainingspakken, sweaters, windbreakers of andere vormen van sportkleding, meldt dit eerst bij het Dagelijks Bestuur. In overleg met de potentiële sponsor wordt dan bepaald wat de beste match is in relatie tot de aan te kopen kleding. Handel dus nooit op eigen initiatief, maar stem het eerst af met een lid van het Dagelijks Bestuur. Wij rekenen hierbij op de medewerking van onze leden.

Wijzigingen doorgeven

Een dringend verzoek aan onze leden om wijzigingen in adresgegevens, e-mail e/o telefoonnummer direct door te geven via het secretariaat !

Administratiekosten

Bij de automatische incasso van de contributie zijn diverse incasso’s niet uitvoerbaar gebleken, zo wordt ons door de bank medegedeeld. Deze leden ontvangen van ons een brief met het verzoek het bedrag zelf over te maken. Het kwartaalbedrag wordt dan verhoogd met E 2,50 administratiekosten. Vaak ontvangen wij de vraag : waarom deze kosten”? Dat zijn de werkelijke kosten welke door de bank in rekening worden gebracht bij Woenselse Boys, wanneer een incasso niet kan worden uitgevoerd inclusief de kosten voor het persoonlijk aanschrijven van de leden. Wellicht maakt deze uitleg het U wat duidelijker, maar we hopen uiteraard dat wij en U geen extra werk nodig hebben doordat een incasso niet kan worden uitgevoerd.

Mededeling KNVB

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers Organisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. Het bestuur heeft besloten om binnen onze vereniging de VOG te gaan hanteren.

Mede gezien recente publicaties en n.a.v. vragen van ouders hebben wij informatie ingewonnen bij NOC/NSF, de Gemeente en het Ministerie en zijn wij tot de conclusie gekomen dat het hanteren van de VOG, met name binnen onze jeugdafdeling, een bijdrage zal leveren aan een (nog) vertrouwdere (voetbal)omgeving binnen onze verenging.

Op korte termijn zullen alle vrijwilligers binnen onze jeugdafdeling hierover door de jeugdcommissie worden benaderd. Wij gaan er vanuit dat U ons standpunt zult steunen en hieraan wilt meewerken in het belang van onze jeugdleden en onze vereniging.

Voor informatie omtrent VOG kijk je op de KNVB site

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/district-west-i/12419/verklaring-omtrent-gedrag-vog

Contributieachterstand = niet voetballen

Spelers welke een contributie-achterstand hebben, zijn niet speelgerechtigd voor Woenselse Boys en zullen dit seizoen niet kunnen spelen. Dit ongeacht leeftijd en elftal waarin men is ingedeeld. Voorheen werden spelerspassen ingenomen, in de praktijk bleek dat spelers toch deelnamen aan wedstrijden, dit seizoen is dat niet langer mogelijk; via de KNVB worden spelers geblokkeerd om deel te nemen aan wedstrijden en daardoor kan de naam niet ingevuld worden op het digitale wedstrijdformulier. Zorg dat het niet zover komt en voldoe aan uw betalingsverplichtingen, laat uw elftal en de vereniging niet boeten door uw betalingsgedrag !!

Thuis bestellen

Zoals al eerder aangekondigd en beloofd, vanaf nu kunt U thuis Hummel artikelen bestellen en bij Akwi (tongelresestraat) afhalen. Dit betreft individuele bestellingen en GEEN team/elftal bestellingen, hiervoor verzoeken wij U persoonlijk bij Akwi langs te gaan. Maar het bestellen van een shirtje, broekje, tas of wat dan ook kan vanaf nu vanaf THUIS

Emailadres doorgeven

Het is erg belangrijk dat alle leden het juiste e-mailadres doorgeven aan het secretariaat (dat kan via de elftalleider), dit omdat de KNVB ingaande dit seizoen de correspondentie naar leden alleen nog via e-mail zal versturen. Dus zorg dat het juiste e-mailadres bij de vereniging bekend is. Dit is voor zowel senioren- als jeugdleden van belang !!

Veelgestelde vragen

We krijgen geregeld verschillende vragen binnen. Hiernaast vind je de meest gestelde vragen en de antwoorden.